زهر عقرب مزوبتوس اپئوس

صادر کننده زهر عقرب مزوبتوس اپئوس

زعقرب یک جانور کوچک است که دارای دو تا چنگال که قسمتی از بخش دهانی او محسوب میشه و دارای یک نیش که با استفاده از آن ماده سمی خودش ، زهر عقرب مزوبتوس اپئوس، را ب

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید