آخرین زهر عقرب کراسیکودا

آخرین قیمت زهر عقرب غیر حفار آندروکتوس کراسیکودا

اگرچه بسیاری از ما عقرب را به عنوان یک حیوان خطرناک و با زهری دردناک می دانیم اما جالب است که پزشکان و پژوهشگران در مورد زهر عقرب همچین نظری ندارند و آن را به ع

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید