ارائه زهر عقرب لپتوروس

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید

ارائه انواع زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوروس

در دنیای پیشرفته امروز که در زمینه زهر انواع حیوانات علم افراد پیشرفت بسیاری داشته، از انواع زهر حیوانات استفاده های فراوانی می شود که یک نوع آن زهر عقرب همی سک

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید