توزیع زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوروس گرمی

شرکت توزیع زهر عقرب همی سکورپیوس لپتوروس گرمی

عقرب یکی از گونه های بند پایان است که نیشی در دم پیچ خورده ی خود دارد. بیشتر در مناطق گرم زندگی میکند. و انواع مختلفی دارند که همگی آن ها ۸پا دارند و نیششان زهر

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید