تولید انواع زهر عقرب

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید

تولید انواع زهر عقرب دورویه

زهر عقرب دورویه خواص بسیار زیادی است و به همین دلیل باعث شده است که افراد زیادی به پرورش عقرب پردازند و عقرب را پرورش دهند و از زهر آن در داروها و برای درمان بی

بیشتر بخوانید

تولید انواع زهر عقرب مزوبوتوس اپئوس

تولید انواع زهر عقرب مزوبوتوس اپئوسدر مناطق مختلفی از کشور انجام می ‌شود زیرا این نوع عقرب ها در گروه عقرب های بوتیده هستند و در قسمت های مختلف کشور پراکنده شده

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید