تولید زهر عقرب سیاه پرورشی

شرکت تولید زهر عقرب سیاه پرورشی

در دنیای پیشرفته ما انسان ها، وجود برخی از حشرات زهردار باعث شده تا در موارد گوناگونی از زهر آن بتوان استفاده کرد که یکی از این زهرها مربوط به زهر عقرب سیاه پرو

بیشتر بخوانید

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید