صادر کننده زهر عقرب

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید

صادر کننده زهر عقرب مزوبتوس اپئوس

زعقرب یک جانور کوچک است که دارای دو تا چنگال که قسمتی از بخش دهانی او محسوب میشه و دارای یک نیش که با استفاده از آن ماده سمی خودش ، زهر عقرب مزوبتوس اپئوس، را ب

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید