فروشنده زهر عقرب دورویه

فروشنده معتبر زهر عقرب دورویه

زهر عقرب دورویه با توجه به اینکه بومی کشور ما است به نسبت سایر عقرب های دیگر آسان تر به دست می آید، در صورت نیاز به زهر عقرب برای کارهای علمی و مصارف دارویی می

بیشتر بخوانید

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید