قیمت کلی زهر عقرب

قیمت کلی زهر عقرب دورویه

عقرب دورویه یا همان عقرب حفار از سمی ترین موجودات روی کره زمین است.اما همین سم کشنده زهر عقرب دورویه طی تحقیقات مهمی کی در چندین سال متمادی روی آن انجام شد برای

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید