پخش زهر عقرب تلخ

مرکز پخش زهر عقرب تلخ اصل

عقرب یا گوزن دم بلند نام گونه ای از عنکبوت بندپایان است که دارای 8 پا و یک نیش با سم کشنده است. زهر عقرب تلخ یا نیش عقرب در انتهای دم است. عقرب ها در شب ساکت هس

بیشتر بخوانید

مرکز پخش زهر عقرب تلخ

واحدهای که تحت عنوان مرکز تولید زهر عقرب تلخ ادنتوبوتوس دوریه گرمی در حال فعالیت هستند اقدام به تولید و توزیع این زهر به منظور مصارف درمانی نموده اند. تولید و پ

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید