پخش زهر عقرب مزوبتوس اپئوس

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا

مرکز زهرگیری از عقرب آندروکتوس کراسیکودا تجهیزاتی ویژه را در اختیار دارد که با بهره مندی از آن می توان اقدامات ارزشمندی را در راستای تولید و ارائه انواع زهر عقر

بیشتر بخوانید

مراکز پخش زهر عقرب مزوبتوس اپئوس

به دلیل شباهت ظاهری هر ۶ زیر گونه در ایران عامه مردم کلیه زیرگونه ها را با زیرگونه زهر عقرب مزوبتوس اپئوس اشتباه میگیرند و تمامی زیرگونه ها را به نام گاردیوم می

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید